Pakowanie – transport morski

Pakowanie do transportu morskiego powinno chronić zarówno przed uszkodzeniami mechanicznymi, jak i charakterystycznymi warunkami atmosferycznymi panującymi podczas podróży, tj. wilgotność, zasolenie atmosfery, duże amplitudy temperatur oraz brak cyrkulacji powietrza.

Firma Opakodrew opracowuje indywidualne projekty opakowań dla każdego towaru, który ma być transportowany drogą morską. Oferując pakowanie morskie wykorzystujemy zabezpieczenia przeciwko wilgotności wytrzymujące okres od 3 do 36 miesięcy z zastosowaniem folii PE, folii aluminiowej i ograniczeniem ilości powietrza w opakowaniu (vacuum) oraz środkami osuszającymi wewnątrz. Wykorzystujemy także metodę VCI (Volatile Corrosion Inhibitor) która bazuje na odparowywaniu inhibitora z folii, w której znajduje się transportowany towar.

W firmie Opakodrew dla każdego pakowanego towaru opracowywany jest indywidualny projekt opakowania dostosowany do specyficznych wymogów danego ładunku i zapewniający optymalną ochronę podczas transportu. Na życzenie klienta stosujemy zabezpieczenia przeciwwilgociowena okres od 3 do 36 miesięcy z zastosowaniem folii PE, folii aluminiowej i ograniczeniem ilości powietrza w opakowaniu (vacuum) oraz środkami osuszającymi wewnątrz. Stosowana jest także metoda VCI (Volatile Corrosion Inhibitor) polegająca na powolnym odparowywaniu inhibitora z folii, w którą zapakowany jest towar. Opisane zabezpieczenia stosujemy standardowo przy pakowaniu do transportu morskiego.

pakowanie transport morski

pakowanie do transportu morskiego

Sztauowanie kontenera
Właściwe zabezpieczenie ładunku w kontenerze morskim, szczególnie przy ustawianiu skrzyń piętrowo, daje gwarancję dostarczenia przesyłki bez uszkodzeń do miejsca przeznaczenia.

Do zabezpieczania towaru wewnątrz kontenera używamy specjalnie wykonanych w tym celu konstrukcji drewnianych w połączeniu z powietrznymi poduszkami sztauerskimi, co zapewnia stabilność ładunku.

Dbając o bezpieczeństwo spakowanych towarów dodatkowo na opakowaniach umieszczamy urządzenia monitorujące stan ładunku podczas transportu morskiego w postaci wskaźników wilgotności albo także wskaźników wstrząsu i przechyłu, informujących o ewentualnym przekroczeniu wartości granicznej wstrząsów, przewróceniu lub niebezpiecznym przechyleniu towaru podczas transportu czy przeładunku.

Odpowiednie zamocowanie skrzyń wewnątrz kontenera stanowiące końcowy etap w procesie pakowania morskiego ma ogromne znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa towaru spakowanego we wcześniejszych stadiach. Pominięcie tego etapu lub niewłaściwe jego wykonanie może zniweczyć wszystkie wykonane wcześniej prace związane z pakowaniem morskim i zabezpieczeniem towaru na czas transportu.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email

Telefon (wymagane)

Treść wiadomości

Copyright © by Opakodrew. Wszystkie prawa zastrzeżone!

Agencja SEM - Marketing Consulting